Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi gereği Derneğimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 14.02.2019 Perşembe günü saat 11.00’te çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28.02.2019 Perşembe günü saat 11.00’te Dernek merkezi Esentepe Kore Şehitleri Cad. No: 51 Zincirlikuyu-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Derneğimizin genel kurul toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

Yönetim Kurulu


Genel Kurul Gündemi

1) Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu.

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması.

3) Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması.

4) Gündem değişikliği hakkında görüş ve öneriler.

5) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Gelir-Gider Çizelgelerinin sunulması.

6) Denetleme Kurulu Raporu’nun sunulması.

7) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun, Denetleme Kurulu Raporu’nun, Gelir-Gider Çizelgeleri üzerinde görüşülmesi ibra edilmesi hakkında karar alınması.

8) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçilmesi ve kararın alınması.

9) Yeni Dönem bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması.

10) Dilek ve temenniler.

11) Kapanış.