Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇
GEMAD

Hakkimizda

Gemad

GEMAD Genel Maden İşletmecileri Derneği

Üyeleri arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı sağlamak, madencilik sektörü ile ilgili gelişen teknoloji hakkında üyelerini gerekli bilgi kaynaklarına yönlendirmek ve bilgi akışını sağlamak. Konuları ile ilgili olarak diğer sivil toplum örgütleri ile ilişkileri geliştirmek, sektör sorunları karşısında ortak hareket edip güç birliği sağlamak.

Derneğin tanıtım ve geliştirilmesi için basın-yayın yolu ile her türlü olanakları kullanmak, sosyal ve kültürel içerikli toplantılar düzenlemek. Dernek üyelerini Madencilik konusunda faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki başvuru ve taleplerine destek olmak, yardımda bulunmak.

Dernek üyelerini ilgilendiren konularda dernek amaçlarına uygun girişimlerde bulunmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak üzere madencilik sektörü ve ilgili konularda davacı ve davalı sıfatı ile TC mahkemelerinde taraf olmak, davalara katılmak, davalı ve davacı durumundaki üyelerine yardımcı olmak hukuksal destek sağlamak gibi noktalar amaçlarının temel noktaları arasındadır. Madencilik sektöründe kömür üretimi ile ilgili madencilik kuruluşlarının birlikteliğini sağlamak önemli hedeflerinden bir diğeridir.