Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

GEMAD

GENEL MADEN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ 14 ŞUBAT 2019 TARİHLİ

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Maden İşletmecileri Derneği Olağan Genel Kurulu 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 11:00 de Dernek Merkezi olan, Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 51 Zincirlikuyu 34394 Şişli adresinde aşağıdaki gündem ile toplanmış olup;


ALINAN KARARLAR;

1) Toplantı yeter sayısı sağlandığından, Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından saygı duruşu yapılarak açılış yapıldı ve katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.

2) Toplantıda, Divan başkanlığına Mustafa SÖNMEZ, yazman üyeliğine Özcan KOÇ ve Oy saymanlığına Erol TEMİZKANOĞLU seçilmesine, divan kuruluna toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verildi.

3) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından açılış konuşması yapmak üzere söz aldı ve Madencilik sektöründe yapılması gereken icraatların ve çalışmaların Türkiye genelinde yayılması ve yürütülmesi, sektörde yaşanan sorunların birlikte çözülmesi ve ayrıca sektöre bileşenleri derneklerle ortaklaşa ve birlikte yürütülmesi gerektiğinin uygun olacağı dile getirmiştir.

4) Gündem değişikliğine ilişkin her hangi öneri olmadı.

5) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN söz alarak; dernek faaliyetlerini ve gelir gider tabloları hakkında bilgi sundu ayrıca görüşmeler sonrasında Trakya bölgesindeki çalışmaların yapılması konusunda bölgedeki madenciler ile ilişiklerin yürütülmesi konusunda Erol Temizkanoğlu, Silivri – Beyciler bölgesindeki madenciler ile ilişkilerin yürütülmesi için teknik ve idari işlemlerin konusunda Eyyup Akgün ve Kemal Kürşat Köktürk, İBB ile ilişkileri yürütmek üzere Salih Çimen görevlendirilmesine, çalışmaları konusunda yönetim kuruluna bilgi verilmesine karar verildi.

6) Denetim kurulu raporu sunumu yapıldı.

7) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun, Denetleme Kurulu Raporu’nun, Gelir-Gider Çizelgeleri üzerinde görüşme yapıldı ve oy birliği ile ibra edildi.

8) Yönetim kurulu asil üyeliğine Erol Temizkanoğlu, Mehmet Budak, Halit Uğur Eryılmaz, Cemil Ökten ve Umut Haydar Akçelik 21'er oy alarak seçilmesine, Yedek üyeliğine Salih Çimen, Ertürk Ökten ve Uğur Kartal ,Muhsin Özdemir , Mehmet Günaçar 21'er oy alarak seçilmesine, Denetim kurulu asil üyeliğine Eyyup Akgün, Ahmet Eren ve Özcan Koç Yedek üyeliğine Kürşat Köktürk Murat Ökten ve Hasan Safi Boz 21'er oy alarak seçilmesine karar verildi.

9) Yeni Dönem bütçe tasarısı görüşüldü, Derneğin 2019 Faaliyetleri için 30.560.-TL bütçe öngörülüp karara bağlanmıştır.

10) Dilek ve temenniler. Genel konularda görüşmeler yapıldı, özel bir öneri olmadı.

11) Kapanış. Divan başkanı Mustafa Sönmez katılımcılara teşekkür ederek, genel kurulu sonlandırdı.

İşbu toplantı sonuç tutanağı toplantı 18 kişi asaleten ve 3 tüzel şirketi temsilen 21 üyenin katılımı yeter sayısı sağlandığından tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Divan Başkanı                                               Yazman Üye                                           Sayman Üye

Mustafa SÖNMEZ                                             Özcan KOÇ                                     Erol TEMİZKANOĞLU