Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi gereği Derneğimizin 2019 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nın 23.01.2020 Perşembe günü saat 15.00’te merkezi “Esentepe Kore Şehitleri Cad. No: 51 Zincirlikuyu-Şişli/İSTANBUL” adresinde yapılmasına, toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 31.01.2020 Cuma günü saat 15.00’te aynı adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Derneğimizin genel kurul toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

Yönetim Kurulu


Genel Kurul Gündemi

1) Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu.

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması.

3) Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması.

4) Gündem değişikliği hakkında görüş ve öneriler.

5) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Gelir-Gider Çizelgelerinin sunulması.

6) Denetleme Kurulu Raporu’nun sunulması.

7) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun, Denetleme Kurulu Raporu’nun, Gelir-Gider Çizelgeleri üzerinde görüşülmesi ibra edilmesi hakkında karar alınması.

8) Yeni Dönem bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması.

9) Dilek ve temenniler.

10) Kapanış.