Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2019 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Sonuç Tutanağı

GEMAD

GENEL MADEN İŞLETMECİLERİ DERNEĞ1

31.01.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Maden İşletmecileri Derneği Olağan Genel Kurulu 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 15:00 de Dernek Merkezi olan, Esentepe Mah. Kore Şehitleri 6ad. No: 51 Zincirlikuyu 34394 Şişli adresinde aşağıdaki gündem ile toplanmış olup:

ALINAN KARARLAR:

1- Toplantı yeter sayısı sağlandığından Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÒKTEN tarafından saygı duruşu yapılarak açılış yapıldı ve katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.

2- Toplantıda, Divan Başkanlığına Mustafa SÔNMEZ, Yazman Üyeliğine Eyyup AKGÜN ve Oy Saymanlığına Özcan KOÇ seçilmesine, divan kuruluna toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verildi.

3- Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından açılış konuşması yapmak üzere söz aldı ve Madencilik sektöründe yapılması gereken icraatların ve çalışmaların Türkiye genelinde yayılması ve yürütülmesi, sektörde yaşanan sorunların birlikle çözülmesi ve ayrıca sektör bileşenleri derneklerle ortaklaşa ve birlikte yürütülmesi gerekliğinin uygun olacağı dile gelirmiştir. Detaylı çalışmalar faaliyet raporunda yer aldığını belirtmiştir.

4- Gündem derişikliğine ilişkin her hangi öneri olmadı.

5- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkında Yönelim Kurulu Başkanı Cemil Ökten söz alarak; dernek faaliyetlerini ve gelir gider tabloları hakkında bilgi sundu. Aidat Ödemeleri hakkında bilgi sunuldu.

6- Denetim kurulu raporu sunumu yapıldı.

7- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun, Denetleme Kurulu Raporu'nun, Gelir-Gider Çizelgeleri üzerinde görüşme yapıldı ve oy birliği ile ibra edildi.

8- Yeni Dönem bütçe tasarısı görüşüldü, Derneğin 2020 Faaliyetleri için 30.560-TL bütçe öngörülüp karara bağlanmıştır.

9- Dilek ve temenniler. Divan Başkanı Toplantı da iyi dilekler ve temenniler dile getirdi.

10- Kapanış. Divan başkanı Mustafa SÖNMEZ katılımcılara teşekkür ederek, genel kurulu sonlandırdı.

İşbu toplantı sonuç tutanağı toplantı 19 kişi asaleten ve 2 tüzel şirketi temsilen 21 üyenin katilimi yeter sayısı sağlandığından tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Divan Başkanı                                            Yazman Üye                                             Sayman Üye

Mustafa SÖNMEZ                                         Eyyup AKGÜN                                              Özcan KOÇ