Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2020 Olağan Genel Kurul Duyurusu

GEMAD

GENEL MADEN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

Tarih: 19.03.2021

Sayı : 2021/1152

Konu : 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Hakkında

Yönetim Kurulumuzda Pandemi nedeni ile ilgili bakanlık ve idareler tarafından alınan kısıtlayıcı kararlar çerçevesinde alınan karar gereği 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 4. maddesi gereği Derneğimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.04.2021 Çarşamba günü saat 13.00‘de çoğunluk sağlanamaması halinde ise 23.042021 Cuma günü saat 13.00’de Dernek Merkezi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 51 Zincirlikuyu— ŞİŞLİ/ISTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Derneğimizin genel kurul toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Cemil ÖKTEN

Yönetim Kurulu Başkanı


Genel Kurul Gündemi

1)Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,

2)Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Oluşturulması,

3)Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşması,

4)Gündem değişikliği hakkında giriş ve öneriler,

5)Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Gelir-Gider Çizelgelerinin sunulması.

6)Denetleme Kurulu Raporu‘nun sunulması. ibra edilmesi,

7)Yönetim Kurulu faaliyet Raporu‘nun, Denetleme Kurulu Raporu’nun, Gelir-Gider Çizelgeleri Üzerinde görüşülmesi ibra edilmesi hakkında karar alınması.

8)Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimin yapılması,

9)Yeni Dönem bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması,

10)Dilek ve temenniler.

11)Kapanış