Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Sonuç Tutanağı

GENEL MADEN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ 07.04.2021 TARİHLİ

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Maden İşletmecileri Derneği Olağan Genel Kurulu 07 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 13:00 de Dernek Merkezi olan, Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 51 Zincirlikuyu 34394 Şişli adresinde aşağıdaki gündem ile toplanmış olup;

ALINAN KARARLAR;

1) Toplantı yeter sayısı sağlandığından, Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından saygı duruşu yapılarak açılış yapıldı ve katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.

2) Toplantıda, Divan başkanlığına Hasan Safi BOZ, yazman üyeliğine Eyyup AKGÜN ve Oy saymanlığına Özcan KOÇ seçilmesine, divan kuruluna toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verildi.

3) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından açılış konuşması yapmak üzere söz aldı ve Madencilik sektöründe yapılması gereken icraatların ve çalışmaların Türkiye genelinde yayılması ve yürütülmesi, sektörde yaşanan sorunların birlikte çözülmesi ve ayrıca sektör bileşenleri derneklerle ortaklaşa ve birlikte yürütülmesi gerektiğinin uygun olacağı dile getirmiştir.

4) Gündem değişikliğine ilişkin her hangi öneri olmadı.

5) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN söz alarak; dernek faaliyetlerini ve gelir gider tabloları hakkında bilgi sundu.

6) Denetim kurulu raporu sunumu yapıldı.

7) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun, Denetleme Kurulu Raporu'nun, Gelir-Gider Çizelgeleri üzerinde görüşme yapıldı ve oy birliği ile ibra edildi.

8) Yönetim Kurulu Üyelerin asil üyeliğine Mehmet BUDAK, Ertürk ÖKTEN, Umut Haydar AKÇELIK, Cemil ÖKTEN ve Halit Uğur ERYILMAZ, yedek üyeliğine Salih ÇIMEN, Uğur KARTAL, Muhsin ÖZDEMIR, Mehmet GÜNAÇAR ve Murat ÖKTEN olarak seçilmesine, Denetim kurulu asil üyeliğine Eyyup AKGÜN, Özcan KOÇ ve Ahmet EREN, yedek üyeliğine Kemal Kürşat KÖKTÜRK, Hasan Safi BOZ ve Hüseyin Umut ÖKTEN seçilmesine karar verilmiştir.

9) Yeni Dönem bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanmıştır.

10) Kapanış. Divan başkanı Hasan Safi BOZ katılımcılara teşekkür ederek, genel kurulu sonlandırdı.

İşbu toplantı sonuç tutanağı toplantı 16 kişi asaleten ve 2 tüzel şirketi temsilen 18 üyenin katılımı yeter sağlandığından tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Divan Başkanı                                      Yazman Üye                                             Sayman Üye

  Hasan Saf                                          Eyyup AKGÜN                                              Özcan KOÇ