Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2021 Olağan Genel Kurul Duyurusu

GEMAD

GENEL MADEN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

Tarih: 20.01.2022

Sayın M.ATILGAN SÖKMEN

Sayı : 2022/380

Konu : 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Hakkında

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi gereği Derneğimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 04.02.2022 Cuma günü saat 16.00’te çoğunluk sağlanamaması halinde ise 11.02.2022 Cuma günü saat 16.00’de Dernek merkezi olan Esentepe Kore Şehitleri Cad. No: 51 Zincirlikuyu-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Derneğimizin Genel Kurul Toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

Cemil ÖKTEN

Yön. Kurulu Başkanı


Genel Kurul Gündemi

1) Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu.

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması.

3) Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması.

4) Gündem değişikliği hakkında görüş ve öneriler.

5) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Gelir-Gider Çizelgelerinin sunulması.

6) Denetleme Kurulu Raporu’nun sunulması.

7) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun, Denetleme Kurulu Raporu’nun, Gelir-Gider Çizelgeleri üzerinde görüşülmesi ibra edilmesi hakkında karar alınması.

8) Yeni Dönem bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması.

9) Dilek ve temenniler.

10) Kapanış.