Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2021 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Sonuç Tutanağı

GEMAD

GENEL MADEN İŞLETMECILERI DERNEĞI

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Maden İşletmecileri Derneği 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 04.02.2022 Cuma günü saat 16:00 de Dernek Merkezi olan, Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No; 51 Zincirlikuyu 34394 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile toplanmış olup;

ALINAN KARARLAR;

1) Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından saygı duruşu yapılarak açılış yapıldı ve katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.

2) Toplantıda, Diyen başkanlığına Hüseyin KARAKAŞ yazman üyeliğine Kemal Kürşat KÖKTÜRK ve Oy saymanlığına Murat ÖKTEN seçilmiştir. Divan başkanlığına toplantı tutanaklarını üyeler adına imzalama yetkisi verildi. 

3) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından açılış konuşması yapmak üzere söz alarak üyelere dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

4) Gündem değişikliği teklif olup olmadığı hakkında görüş soruldu, talep eden olmadığından aynı gündemle toplantıya devam edildi.

5) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN söz alarak; dernek faaliyetlerini ve gelir gider tabloları hakkında bilgi sundu;

6) Denetim kurulu raporu sunumu yapıldı.

7) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun, Denetleme Kurulu Raporu'nun, Gelir-Gider Çizelgeleri üzerinde görüşme yapıldı ve oy birliği ile ayrı ayrı ibre( edildi.

8) Yeni Dönem bütçe tasarısı görüşüldü, Derneğin 2022 faaliyetleri için 40.000 (Kırk Bin Türk Lirası) bütçe öngörülüp oybirliği ile karar alınmıştır.

9) Dilek ve temenniler. Genel konularda görüşmeler yapıldı, özel bir öneri olmadı.

10) Kapanış. Divan başkanı Hüseyin KARAKAŞ katılımcılara teşekkür ederek, genel kurulu sonlandırdı.

İşbu toplantı sonuç tutanağı toplantı 16 kişi asaleten ve 2 tüzel şirketi temsilen 18 üyenin katılımı yeter sayısı sağlandığından tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır.

  Divan Başkanı                                                  Yazman Üye                                                    Sayman Üye

Hüseyin KARAKAŞ                                     Kemal Kürşat KÖKTÜRK                                       Murat ÖKTEN