Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2022 Olağan Genel Kurul Duyurusu

GEMAD

GENEL MADEN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

Tarih: 02.01.2023

Sayı: 2022/5536

Sayın Üyemiz

Sayı : 2022/13

Konu : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Hakkında

Yönetim Kurulumuzun 27.12.2022 tarih ve 2022/13 Sayılı Kararına istinaden; 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi gereği Derneğimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 13.01.2023 Cuma günü saat 16.00’te çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27.01.2023 Cuma günü saat 16.00’de Dernek merkezi olan Esentepe Kore Şehitleri Cad. No: 51 Zincirlikuyu-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Derneğimizin Genel Kurul Toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.


Genel Kurul Gündemi

1) Açılış, Yoklama Ve Saygı Duruşu,

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın Oluşturulması,

3) Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması,

4) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Ve Gelir-Gider Çizelgelerinin Sunulması, Denetleme Kurulu Raporu’nun Okunması,

5) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun, Denetleme Kurulu Raporu’nun, Gelir-Gider Çizelgeleri Üzerinde Görüşülmesi İbra Edilmesi Hakkında Karar Alınması,

6) Yönetim Kurulu Üyelerin Seçilmesi

7) Denetim Kurulu Üyelerin Seçilmesi

8) 2023 Yılı Dönem Bütçe Tasarısı Ve Faaliyet Raporunun Karara Bağlanması,

9) Geçmiş Yıl Aidat Borcu Olanlar Hakkında Karar Alınması

10) Dilek Ve Temenniler.

11) Kapanış.