Genel Maden İşletmeci̇leri̇ Derneği̇

2022 Yılı Olağan Genel Mali Kurul Sonuç Tutanağı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

Dernek yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği dernek merkezinde 27.01.2023 tarihinde yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı üyelere yazılı olarak bildirilmiş olduğu tespit edilerek yeterli çoğunluk sağlandığından alınan karar ve ilan gereği aynı gün, aynı yer ve saatte toplanıldı derneğe kayıtlı 34 üyeden 17 üyenin hazır olduğu ve hazirun listesini imzaladıkları görülerek toplantı başlatıldı,

Dernek yönetim kurul başkanı Cemil ÖKTEN genel madencilik ve yaklaşan seçimler nedeni ile parti programlarında madencilik sektörü hakkında yazılı metnin temin edilmesi ve aleyhe durum varsa itiraz edilmesi için görüşmeler yapılması Orman ve idarelere karşı açılacak davalarda diğer STK'lann açtığı davalara müdahil olarak katılmasının gerektiği hakkında açılış konuşmasını yaptı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okundu,

Divan başkanlığı ve katip üyelerin seçimine gidildi, divan başkanlığına EYYÜP AKGÜN katip üyelikleri MURAT ÖKTEN ve ÖZCAN KOÇ Oy birliğiyle seçildiler. Divan Başkanı gündemi okuyarak gündeme ilave edilecek bir konu olup olmadığını sordu. Gündeme aidat ve üyeliklerin sonlandırılması ile Derneğin faaliyetlerinin sonlandırılması hakkında 2 madde ilave edilerek aynen kabul edildi

Yönetim kurulu faaliyet raporu Cemil ÖKTEN Tarafından okundu ve ibra edildi. Kesin hesap raporu ile tahmini bütçe raporu ayrı ayrı okunarak ibrası yapıldı. Denetim kurulu raporu okunarak ibra edildi.

2022 yılı dahil 3 yıldan uzun süredir Genel Kurul toplantılarına katılmayan ve aidatlarını ödememekte ısrar eden üyelerin yönetim Kurulu tarafından aidatlarının ödemeleri konusunda talepte bulunulmasına, aidat ödemelerini yapamayanların ekonomik nedenlerle borçlarının silinerek üyeliklerinin sonlandırılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

Üye aidatlarının artırılmamasına, aidat borcunu ödemeyen ve genel kurul toplantılarına katılmayan üyelerin üyeliklerinin sonlandırılmasından sonra kalan üye sayısının gerekli asgari üye sayısının 4 fazlasından daha az kalması halinde Dernek Yönetim Kurulunun derneğin kapatılması ile ilgili yönetim kurulu kararı alarak olağan üstü genel kurulu toplamasına ve asgari 2/ 3 çoğunluk sağlayacak şekilde kapatma konusunda karar alınmasına bu hususlarla ilgili olarak işlemleri başlatması ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapması konusunda yetkilendirilmesine karar verildi.

Genel Kurula katılan üyelerin aylık 8000 TL bağışta bulunmalarına alınacak bağışlarla derneğe Genel Sekreter görevlendirilmesine ve derneğin aktif hale getirilmesi ve aktif hale geldikten sonraki genel kurulda diğer üyelerinde bağış sistemine katılımları ile genel kurulun kabulü halinde aidat tutarlarının 8000 TL /ay çıkarılması konusunda tavsiye kararı alındı Yönetim Kurulu toplantılarının her ayın 3'ncü perşembesi saat 16:00 da yapılmasına karar verildi

Dernek organlarının seçimine gidildi.

Divan başkanlığına sunulan 5 asıl 5 yedek yönetim kurulu ile 3 asıl 3 yedek denetim kurulundan oluşan Cemil ÖKTEN başkanlığındaki liste okundu ve başka bir ilave ve listenin olup olmadığı soruldu. Başka bir önerinin olmaması üzerine liste gizli oylamaya sunuldu ve yapılan açık tasnif sonucu,

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE                                   YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

1- CEMİL ÖKTEN                                                                                1-ADEM YILMAZ

2- HALİT UGUR ERYILMAZ                                                               2-ERTÜRK ÖKTEN

3- UĞUR KARTAL                                                                              3-AHMET EREN

4- UMUT HAYDAR AKÇELİK                                                             4-HÜSEYİN KARAKAŞ

5- SALİH ÇİMEN                                                                                5-MURAT ÖKTEN

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE                                    DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE

1- EYÜP AKGÜN                                                                                 1-EROL TEMİZKANOĞLU

2- ÖZCAN KOÇ                                                                                 2- KADIR ÖKTEN

3- KEMAL KÜRŞAT KÖKTÜRK                                                          3-BURHANETTİN SOCANCILAR

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı ve toplantı aynı gün saat 18:00 de sona erdi.

Divan Başkanı                                  Katip Üye                                  Katip Üye

  Eyyup AKGÜN                                Murat ÖKTEN                              Özcan KOÇ